Organisasi

YAYASAN PENDIDIKAN BUMIPUTERA diterajui oleh kumpulan pengurusan yang berpengalaman seperti berikut :


Visi & Misi

Visi
Menjadi pusat pembangunan kecemerlangan bagi  melahirkan modal
insan yang menguasai  bidang  pendidikan, keagamaan dan sosial.

Misi
Menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti kepada bumiputra.
Memupuk dan membantu bumiputra ke arah potensi tertinggi.
Menyediakan peluang penajaan kepada bumiputra yang berkelayakan.
Menjalin usaha sama dengan pihak yang berkepentingan dalam mencapai
agenda bumiputra.