Testimonial Pelajar

Berikut merupakan video-video testimoni pelajar di Unifield International College (UIC) yang mendapat elaun dari Yayasan Pendidikan Bumiputera